Home / Bilgiler / Vergi Nedir? 2019 Yılı Vergi Takvimi

Vergi Nedir? 2019 Yılı Vergi Takvimi

Vergi Ne Demektir?

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete para olarak nakledilmesidir. Kamu hizmeti çalışmalarında kullanmak durumunda olan devlet, Vergi alırken aynı zamanda mal ve hizmet üretiminde bulunması gerekmektedir. Gerekli üretimi sağlayabilmek adına birçok fonlar bulunmaktadır. Bu fonlar içerisinde vergi gelirlerinin oranı oldukça yüksektir. Sanayileşmiş toplumlarda %100’e ulaşmaktadır.

Verginin amacı nedir ?

Günümüzde birçok vergilendirme yöntemi bulunmaktadır ve devlet aldığı vergi ücretlerini topluma ve ülkeye her türlü hizmet yaparak geri ödemekle yükümlüdür. 

Devlet, vergi adı altında çok çeşitli araçlar kullanmakta, daha doğrusu vatandaşların ödeme gücünden, birçok fırsatlardan yararlanarak pay almaktadır. Bireylerin gelir elde etmesi, kurumların kazanç sağlaması(para kazanması ), gelirlerin kullanılması harcanması, istihsal ve satış nedenleriyle ya da miras ve hibe yoluyla paranın el değiştirmesi, bir servete sahip olma, sahip olunan servetin değerinde artış görülmesi gibi olaylar, devletin vergi alması belli başlı fırsat ve nedenlerini oluşturmaktadır.

Dolaylı vergi, dolaysız vergi nedir ?

Dolaylı vergi halk arasında bilinen adıyla katma değer vergisi (KDV) olarak bilinmektedir. Vergi çoğu ülkelerde bulunmaktadır ve % olarak değişiklik göstermektedir.

Vergileri, değişik amaçlarla başka türlü gruplandırmak da mümkündür.Özellikle vergilendirmenin “dolaylı” ve “dolaysız” olarak sınıflandırılmış şekilde kullanılması yaygındır. Bu ayırım iktisadi kuvveti temsil eden geliri yakalamada “mutavassıt” bir olayı ilgilendirme yada ilgilendirmemesine göre yapılmaktadır. Durum Böyle iken Gelir veya servetin doğrudan doğruya vergilendirilmesin de dolaysız, bir aktivitenin (örneğin harcama yapılması) bu gücün belirtisi sayarak vergilendirilmesi dolaylı sayılmaktadır.

(Vergi = para her el değiştirdiğinde devletin kazanması yada kazanmak zorunda bırakması)

Gelir İdaresi Başkanlığı tıklayınız.

2019 Yılı Vergi Takvimi

Ocak Ayı Vergi Takvimi

10 Ocak 2019

 • 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2019

 • Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

21 Ocak 2019

 • Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2019

 • Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2019

 • Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2019

 • 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Ocak 2019

 • Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2019

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödemesi
 • 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

Şubat Ayı Vergi Takvimi

11 Şubat 2019

 • 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2019

 • 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2019

 • Ocak 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

18 Şubat 2019

 • 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2019

 • Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2019

 • Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
 • 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Şubat 2019

 • Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

28 Şubat 2019

 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Ocak 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart Ayı Vergi Takvimi

1 Mart 2019

 • 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

11 Mart 2019

 • 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2019

 • Şubat 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Mart 2019

 • Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
İlgili  Faizsiz Kredi Nedir, Ne Değildir ?

25 Mart 2019

 • Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

26 Mart 2019

 • Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Nisan Ayı Vergi Takvimi

1 Nisan 2019

 • 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında)
 • 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

9 Nisan 2019

 • 16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Nisan 2019

 • 16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2019

 • Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Nisan 2019

 • Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2019

 • Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2019

 • 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Nisan 2019

 • Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2019

 • 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs Ayı Vergi Takvimi

1 Mayıs 2019

 • 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında)

10 Mayıs 2019

 • 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

14 Mayıs 2019

 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2019

 • Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Mayıs 2019

 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2019

 • Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2019

 • Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mayıs 2019

 • Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Mayıs 2019

 • Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2019

 • 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

Haziran Ayı Vergi Takvimi

10 Haziran 2019

 • 16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Haziran 2019

 • 16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Haziran 2019

 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Haziran 2019

 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
İlgili  Denizbank Telefon Bankacılığı Numarası

24 Haziran 2019

 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Haziran 2019

 • 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Haziran 2019

 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Temmuz Ayı Vergi Takvimi

 • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
 • 01-31 Temmuz MTV 2. Taksit Ödemesi

(TEMMUZ 2019 Ayı 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Düzenlenmiş Olup, 2 – 20 Temmuz 2019 Tarihleri Arası Mali Tatildir.)

1 Temmuz 2019

 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2019

 • 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Temmuz 2019

 • 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2019

 • 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

29 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

30 Temmuz 2019

 • Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2019

 • 2018 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

Ağustos Ayı Vergi Takvimi

9 Ağustos 2019

 • 16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ağustos 2019

 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

19 Ağustos 2019

 • 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2019

 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ağustos 2019

 • Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ağustos 2019

 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Eylül Ayı Vergi Takvimi

2 Eylül 2019

 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Eylül 2019

 • 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Eylül 2019

 • 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
İlgili  Sıkışık Durumda Kredi Kartından Nakit Çekmek Mantıklı Mı?

30 Eylül 2019

 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

Ekim Ayı Vergi Takvimi

9 Ekim 2019

 • 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Ekim 2019

 • 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

21 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ekim 2019

 • 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2019

 • Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Kasım Ayı Vergi Takvimi

11 Kasım 2019

 • 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Kasım 2019

 • 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Kasım 2019

 • Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

18 Kasım 2019

 • 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2019

 • Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Kasım 2019

 • Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Kasım 2019

 • Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Aralık Ayı Vergi Takvimi

2 Aralık 2019

 • 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

10 Aralık 2019

 • 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Aralık 2019

 • Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Aralık 2019

 • Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2019

 • Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2019

 • Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Aralık 2019

 • 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2019

 • Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2019

 • 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/vergitakvimi2019.pdf

Bir önceki yazımız olan 2019'da Banka Sınavları Ne Zaman Olacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

About kredi

Kredi, finans ve bankacılık sektöründe insanların bilmedikleri önemli unsurları paylaşarak bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Check Also

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Genellikle işletme sahipleri tarafından uygulanılan birçok ticari işlemde kullanılan senetler, alıcıya sunduğu hizmet karşılığında alması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir