Home / Bilgiler / İhtiyati Haciz Nasıl Kalkar?

İhtiyati Haciz Nasıl Kalkar?

İhtiyati haciz, kaba anlamıyla borçlunun imkanı varken borcunu ödememe, kaçma, mal kaçırma, taahhüt vermeme gibi durumlara karşın mahkeme tarafından alınan haciz türüdür. Bir yandan borçlu taraftan bu tür durumlar için söz konusu mallara ihtiyat konulurken diğer yandan da alacaklının bu mallara gelebilecek zararlara karşı teminat vermesi gerekmektedir. Bir diğer adı yıldırım haciz olan İhtiyati haciz nasıl alınır, ihtiyati haciz nasıl kalkar gibi sorulara cevap bulmaya çalışalım. Yazımızın kalan kısmında konu hakkına detaylı bilgileri bulabileceksiniz.

İhtiyati haciz nasıl kalkar sorusuna cevap vermeden evvel bu kararın nasıl alındığından ve davanın nasıl açıldığından bahsedelim.  İhtiyati haciz kararı çoğu zaman Asliye Ticaret Mahkemesi kararınca alınmaktadır. Mahkeme kararının ilgili icra dairesine götürülmesinin ardından ilgili adrese ihtiyati haciz için gidilir. Ya da borçlunun mal varlığı sorgulanarak onlara ihtiyat konulabilmektedir. Tüm bu işlemler yapılırken borçluya asla süre tanınmaz ve hızlı bir şekilde işlemler yapılarak ihtiyat konulur. Peki, ihtiyati haciz nasıl düşer, ihtiyati haciz nasıl kalkar şimdi de ona bakalım. Aşağıda paylaşılan durumlarda ihtiyati haciz kararı otomatik olarak düşecektir:

– İlgili yasanın 261. Maddesi uyarınca ihtiyati haciz için karar verildiğinde ilgili icra müdürlüğüne alınan haciz kararının işletilmesi için infazı istenir. Eğer 10 gün içerisinde infaz kararı uygulanmazsa ihtiyat kendiliğinden düşecektir.

– İhtiyat koyulan malların ilgili icra dairesinde 6 ay içerisinde satışına karar verilememesi durumunda haciz düşer.

İlgili  Çalışmayan Kredi Çekebilir Mi?

– Haczedilen mallar gayrimenkul ise ve 1 ay içerisinde satışı istenmemişse haciz yine düşecektir.

İhtiyati haciz nasıl kalkar konusunda Yargıtay’ın almış olduğu kararlar emsal olarak kullanılabilir. İcra İflas Kanunu 264. Madde 2. Bendinde ihtiyati haciz kararının alınmasından hemen sonra borçlu kimse haciz kararına itiraz ederse bu durum alacaklıya veya onun adına vekiline tebliğ edilir. Alacaklı veya vekili 7 gün içerisinde bu itiraza karşı cevap oluşturmak ve itiraz etmek zorundadır. Borçlunun itirazının kaldırılmasının istenmemesi durumunda İcra İflas Kanunu 264. Madde 4. Bendi gereği alınan ihtiyati haciz kararı düşer ve haciz ortadan kalkar.

Bir önceki yazımız olan Çocuk Yardım Parası Nedir? başlıklı makalemizde Çocuk yardım parası hakkında bilgiler verilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

About kredi

Kredi, finans ve bankacılık sektöründe insanların bilmedikleri önemli unsurları paylaşarak bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Check Also

BES İptali Telefon Numaraları

İçindekiler1 BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) Nedir?2 Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numaraları BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir