Home / Tag Archives: Çocuk parası yardımı

Tag Archives: Çocuk parası yardımı

SGK Çocuk Parası Alma Şartları 2019

Doğum Parası Alma Şartları Onuncu Kalkınma Planında yer verilen Öncelikli Dönüşüm Programlarından yirmi ikincisi, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması amacını taşıyan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programıdır. Programın Dinamik Nüfus Yapısının Korunması …

Read More »

Kaç Çocuğa Kadar Çocuk Parası Alınabilir ?

Dünya genelinde özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus azalması problemi yaşanmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi de gençlerin evlenmeyi tercih etmemesi ve bu nedenle aile kurumunun çökmüş olmasıdır. Böylelikle bu ülkelerde hızla genç nüfus azalmakta ve yaşlı nüfus artış göstermektedir. Dünyada en önemli güç insan faktörüdür. Nüfusu hızla azalan milletler de yok olmaya mahkumdur. …

Read More »